Beltane vieren in Eindhoven

Open Beltane viering Eindhoven

We hadden dit jaar gelukkig weer toestemming van de Gemeente Eindhoven voor onze Open Beltane viering op Zaterdag 1 Mei 2021! Om eventuele besmettingskansen met het COVID-19 virus te minimaliseren hadden we de rituelen enigsinds aangepast. We begonnen met iedereen te smudgen. Normaal zouden we dan een kring vormen door elkaar een hand te geven, ditmaal had ik iedereen gevraagd een stok of een tak van ongeveer een meter lang mee te nemen, zodat we een ruime kring konden vormen zonder elkaar een hand te geven en toch op een natuurlijke manier met elkaar verbonden te zijn door middel van de stokken en takken. We vormden zodoende een kring een deden een meditatie om te aarden, waarna de cirkel op traditionele wijze werdt gecreëerd.Nadat we The Earth is Our Mother gezongen hadden gingen we met meegebrachte bloemen bloemenkransen maken. Tijdens veel jaarfeest vieringen worden de mannen en de vrouwen in twee groepen verdeeld, krijgen de vrouwen een lintje en gaan de mannen op de vrouwen jagen om zoveel mogelijk lintjes te veroveren. De winnaar is wordt de meikoning en mag een meikoningin kiezen. Ze vertegenwoordigen de God en de Godin in een heilig huwelijk voor de vruchtbaarheid van het land. Voor ons was deze traditie niet meer van deze tijd.
We zijn allemaal representanten van de God en de Godin en we zijn allemaal verantwoordelijk voor de gezondheid en vruchtbaarheid van het land, zoals we dat gezongen hadden in het lied The Earth is Our Mother. We zijn zelf de koning of koningin van ons leven en verantwoordelijk voor Moeder Aarde, zodat we nadat we allemaal bloemenkransen gemaakt hadden, we onszelf tot mei-koning en mei-koningin kroonden.
Tijdens eerdere vieringen kroonde we elkaar tot mei-koning en koningin, de variatie die we nu deden was een kleine aanpassing in verband met de COVID-19 maatregelen.

Dansritueel
Geertje begeleidde ons dit jaar weer met een dansritueel. We openden met een dans waarbij we een (denk­beel­dig) vuur bouwde op de muziek van Los Chasquis: Zumampa. Langzaam werd de muziek steeds sneller zodat we het toch wel warm kregen van dat innerlijke vuurtje.
De tweede dans was op de heerlijke muziek van Omnia: Tine Beltane waarbij we begonnen met een cirkeldans rond het vuur, deze maal niet hand in hand zoals enige jaren terug maar op enige afstand. We maakten via oogcontact de connectie met elkaar tijdens deze dans.
Met de derde dans beelden we het vee uit dat met Beltane tussen de vuren gedreven wordt; een rituele reinig­ings­dans op de muziek van George Harrison: Dark Horse. We stonden tevens even in het middelpunt van de belangstelling, zoals dat een mei koning en koningin betaamd.
Tijdens de laatse dans op de muziek van Antoni´n Dvora´k: Slavonic dance bedankten we de natuurspirits om ons heen in het park waar we onze viering hielden.
Hiermee besloten we dan weer een heerlijk dansritueel.

Vuurspringen en Meiboomdans
Beltane is van oudsher een vuurfeest, waarbij over het vuur gesprongen wordt. Over het vuur springen werkt reinigend, louterend en hoe hoger de sprong hoe beter de vooruitzichten voor de komende periode. Het springen maakt een hoop energie los. Die energie staken we ook in de meiboom dans. Normaal danst de ene helft van de aanwezigen in tegengestelde richting als de andere helft, zodat je een mooi vlechtwerkt van linten rond de meiboom krijgt en je aan het einde van de dans minsten op anderhalve centimeter afstand van elkaar komt. Daarom hadden we de meiboomdans dit jaar aangepast door allemaal dezelfde kant op te dansen. We kregen zodoende weliswaar geen mooi vlechtwerk van linten rond de boom, maar hadden net zoveel lol en het gaf net zoveel energie als de traditionele dans!

Kaarsritueel
Murel begeleide ons in een kaarsritueel en opende met een mooie tekst uit het boek Heksenkunsten van Phyllis Curott  (Curott Blz.298 over het heilige huwelijk van de God en de Godin en het heilige verbond van de liefde van alle aanwezigen bij deze Beltane viering. Hiervoor had Murel voor iedereen rode kaarsjes gemaakt in de vorm van een hart. We staken de kaarsjes aan en vervolgens gaven we deze aan de persoon naast ons in de cirkel, met liefde en waardering die met het vuur van het kaarsje je weg mag vergezellen.

Hiermee waren we aan het einde van de viering gekomen, de cirkel werdt opgeheven en de natuurspirits van de vier windstreken werden bedankt. We hadden goed weer gehad tijdens de viering met regelmatig zon. De sfeer was geweldig!

Martin Roek

Beltane viering Eindhoven 2019 en 2020

Tijdens de Beltane viering in Eindhoven in 2019 heb ik geen foto's gemaakt en veel elementen van vorige vieringen gebruikt, zodat een verslagje geen toegevoegde waarde had. Het was zeker een geslaagde viering!
De Beltane viering van 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege maatregelen rond het COVID-19 virus. Omdat ik als verpleegkundige in de wijk met kwetsbare mensen werk, had ik extra voorzorgsmaatregelen genomen en had daarom al in een eerder stadium besloten om de Beltane viering dit jaar niet door te laten gaan.
Martin Roek

Beltane viering Eindhoven 2018

Zondag 29 April 2018 vierde we voor de tweede maal Beltane in Eindhoven. Het was in de ochtend regenachtig en later wat miezerig, gelukkig klaarde het na 12 uur een beetje op en een half uurtje voor de viering begon was het droog en kwam de zon zelfs regelmatig kijken. We vormden een kring waarin iedereen gesmudged werdt waarna we de viering begonnen met een meditatie om te aarden, waarna we de cirkel op traditionele wijze werdt gecreëerd.Nadat we The Earth is Our Mother gezongen hadden gingen we met meegebrachte bloemen bloemenkransen maken. Toen we onze bloemenkransen gemaakt hadden vroegen we een ander om ons met deze bloemenkrans te kronen tot mei-koning of koningin.
Wat je veel ziet is dat men met Beltane de mannen en vrouwen in twee groepen verdeeld. De vrouwen krijgen allemaal een lintje en de mannen gaan dan op de vrouwen jagen om lintjes te verzamelen. De man met de meeste lintjes is dan de meikoning, die uit de aanwezige vrouwen een meikoningin kiest. Wanneer je dan eventueel rekening wilt houden met andere geaardheden dan is dat hier toch wat lastig. Daarbij vonden we het jagen van mannen op vrouwen niet echt meer van deze tijd, we zijn allemaal een manifestatie van de God en de Godin dus we hebben dit vorm willen geven door elkaar tot mei-koning en koningin te kronen.
Ik vondt het een heel mooi ritueel waarbij we elkaar kronen en even op een klein voetstukje zetten.

Dansritueel
Geertje begeleidde ons weer met een heerlijk dansritueel. We openden met een dans waarbij we een (denk­beel­dig) vuur bouwde op de muziek van Los Chasquis: Zumampa. Langzaam werd de muziek steeds sneller zodat we het toch wel warm kregen van dat innerlijke vuurtje.
De tweede dans was op de heerlijke muziek van Omnia: Tine Beltane waarbij we hand in een hand een cirkeldans deden om het vuur.
Met de derde dans beelden we het vee uit dat met Beltane tussen de vuren gedreven wordt; een rituele reinig­ings­dans op de muziek van George Harrison: Dark Horse.
Als laatse dans plukte we tijdens de dans denkbeeldige bloemen die we aanboden aan de elven verbeeldt door onszelf op muziek van Antoni´n Dvora´k: Slavonic dance.
Hiermee besloten we dan weer een heerlijk dansritueel.

Dankbaarheids ritueel en Meiboom dans
We kregen ieder een wierookstokje voor een klein dankbaarheids ritueel. We sloten even de ogen voor een moment van stilte en om te beschouwen waar we dankbaar voor waren in ons leven. Daarna braken we het wierook stokje in stukjes en voor de verschillende dingen waar we dankbaar voor waren wierpen we een stukje in het vuur terwijl we benoemden waar we dankbaar voor waren. Het vuur transformeerde dat waar we dankbaar voor waren in energie die de kosmos in ging. Zo gingen we de kring rond totdat alle stokjes op waren.
We verzamelden ons rond de meiboom en iedereen pakte een lint. Ik had dit jaar voor een even aantal linten gezorgd, zodat de dans nu minder chaotisch zou moeten verlopen. Dit maakte echter weinig verschil, doch het eindresultaat was toch weer een mooi lintenpartoon op de meiboom. Het maakte gewoon niet uit hoe je in het leven danst, wanneer je het met een goede intentie doet komt er toch altijd wel wat moois uit!

Vuurspringen & afsluiting
Beltane is geen Beltane wanneer er niet over het vuur gesprongen wordt! Hoe hoger je over het vuur springt, hoe vruchtbaarder de komende periode: vruchtbaar wat creativiteit betreft, of werk, of vriendschappen, vul zelf maar in. Dus gesprongen werd er!
Daarna werdt de cirkel weer opgeheven en zongen we May The Cirkel Be Open, waarna we van de heerlijke potluck maaltijd konden genieten die iedereen meegenomen had!
Het was weer een heel geslaagde, fijne viering!


Martin Roek

Beltane viering Eindhoven 2017

Op zondag 7 mei 2017 organiseerden we een Beltane viering in Eindhoven.
Nadat iedereen gesmudged was begonnen we de viering met een meditatie om te aarden, waarna we de cirkel op traditionele wijze gecreëerd.Na een korte uitleg over wat Beltane voor een feest is werdt er een lied gezongen: The Earth is our Mother.
Vervolgens verdeelden we ons in negen groepen voor het vuurritueel.
Met Beltane springen we over een vuur, gestookt met negen soorten hout:

Nine woods in the Cauldron go,
Burn them fast and burn them slow.

Birch in the fire goes
To represent what the Lady knows.

Oak in the forest towers with might,
In the fire it brings the God's insight.

Rowan is a tree of power,
Causing life and magic to flower.

Willows at the waterside stand
Ready to help us to the Summerland.

Hawthorn is burned to purify
And to draw faerie to your eye.

Hazel - the tree of wisdom and learning
Adds its strength to the bright fire burning. 

White are the flowers of Apple tree
That brings us fruits of fertility.

Grapes grow upon the vine
Giving us both joy and wine.

Fir does mark the evergreen
To represent immortality seen.

Elder is the Lady's tree
Burn it not or cursed you'll be


Negen houtsoorten in de ketel zijn goed,
verbrandt ze snel in zachte gloed.

Berkenhout maakt het vuur als eerste heet
en vertegenwoordigt wat de Godin weet.

De machtige oude Eik staat voor inzicht
Brengt in ´t vuur de kennis van de God aan ´t licht.

De lijsterbes is een boom van groei,
Die brengt het leven en magie in de bloei.

De Wilgenboom die staat bij de waterkant
Helpt ons bij onze reis naar het Zomerland.

De Meidoorn brengt een zuiverend vuur
En trekt de faerie in zicht op een gegeven uur.

De Hazelaar die voor kennis en wijsheid staat
Geeft haar gloed en kracht aan de brandhaard.

Wit zijn de bloemen van de Appelbomen
De vruchten van vruchtbaarheid zullen zeker komen.

Druiven groeien aan de ranken
En geven ons wijn en vrolijke klanken.

De Den die altijd groene takken heeft
en daarmee de onsterfelijkheid weergeeft.

Vlier is de Godin haar boom
Breng haar schade toe, dan is haar onheil je loon.

Alle aanwezigen verdeelden zich in negen groepen die ieder een eigen houtsoort uitzochten. Vervolgens legden deze groepen één voor één hun houtsoort in het vuur terwijl bovengenoemde tekst gesproken werdt.
Ieder groepje zei bij het in het vuur gooien van hun houtsoort de spreuk bij hun houtsoort, de een in het Engels de ander in het Nederlands, zoals dat voor henzelf het beste aanvoelde.
Na dit ritueel sprong iedereen uit de groep éénmaal over het vuur, dit deden we in totaal driemaal.
Tijdens het vuurspringen werdt er ook gezongen; Sunshine Energy en Spirits of Fire. Na het springen over het vuur gingen we creatief bezig met het maken van Godinnen beeldjes. Er waren enkele voorbeeldblaadjes maar je kon natuurlijk ook je eigen ideeën gestalte geven. (Zie foto rechts).Meiboom dans
Bij een Beltane viering wordt er traditioneel rond de meiboom gedanst. Voor de één symboliseerd de meiboom een fallus en de krans met linten die om de meiboom gehangen wordt een vagina. Een vruchtbaarheidssymbool dus. Voor anderen staat de meiboom symbool voor de wereldboom Yggdrasil, die de negen werelden/dimensies met elkaar verbind. Daarom hebben we hier gekozen voor zeven verschillende kleuren linten, ik had er liever negen gehad maar dat was helaas niet gelukt. Met deze meiboom en dans willen we de vele verschillende mensen, werelden en dimensies symbolisch met elkaar verbinden.
Tijdens de dans kwamen we er achter dat een oneven aantal linten toch niet zo handig is, maar dat bracht dan wel weer hillariteit en lol!

Afsluiting
Opgeladen met de energie van de meiboom dans deden we een meditatie om liefdevolle energie de wereld in te sturen.
Vervolgens werdt de viering weer op traditionele wijze afgesloten en de cirkel opgeheven en zongen we het lied May The Circle Be Open. De Beltane viering werdt afgesloten met een potluck maaltijd waarbij we nog gezellig konden napraten.


Je vindt hier meer informatie over de volgende Beltane vieringen.

Martin Roek

Lees verder over...

Beltane vieren

Beltane vieren
30 april / 1 Mei
 
meer info

Keltfest.nl

Keltfest
23 & 24 Mei 2020
 
meer info

Geschiedenis

Geschiedenis van Beltane
Beltane geschiedenis
 
meer info